Novosti

RIZNICA BOŽJE RIJEČI SVETOG TRODNEVLJA… (Vazmeno bdijenje, 8. travnja 2023.)

 

STAROZAVJETNA ČITANJA

 

Prvo čitanje: Post 1,1–2,2;

Otpjevni psalam: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Drugo čitanje: Izl 14,15–15,1a;

Otpjevni psalam: Zapjevat ću Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Treće čitanje: Iz 55,1-11; 

Otpjevni psalam: S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

 

Četvrto čitanje: Ez 36,16-17a.18-28;

Otpjevni psalam: Kao što košuta žudi za izvor vodom!

 

NOVOZAVJETNA ČITANJA

 

POSLANICA: Rim 6,3-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

 

 
 

OTPJEVNI PSALAM: Ps 118, 1-2.16-17.22-23

 

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 
 

 

EVANĐELJE: Mk 16, 1-7

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisâ da odu pomazati Isusa. I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob.

I razgovarahu među sobom: “Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?” Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik. I ušavši u grob ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplaše se. A on će im: “Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše. Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti kako vam reče!”

Riječ Gospodnja.