Novosti

Druga srijeda Velike devetnice u čast sv. Josipu (25. siječnja 2023.)

Sv. Josip5

DRUGI DAN VELIKE DEVETNICE 

JEDNOSTAVNOST

Kad bismo sami birali, kakvoga bismo oca izabrali Isusu? Po kojim bismo kriterijima birali, koje metode koristili? Koje bismo karakteristike dali čovjeku koji će odgajati Spasitelja ljudi? Po našim ljudskim mjerilima i svjetovnim pogledima, možda bi bilo najbolje da je to neki vrlo ugledan i uvažen čovjek, netko priznat u društvu. Nekako bi zanimljiv bio glasan čovjek, namješten, pričljiv, neki koji se ističe, jer nam to ukazuje i na snalažljivost, pa bismo računali kako će se sigurno lakše brinuti o Isusu, nego netko povučen i tih. Bilo bi dobro da ima i neku titulu, da je učen, možda i da vodi neki posao, neki obrt…

Danas pomno pogledajmo Svetoga Josipa, Isusova zemaljskoga oca kojega mu je odredio Bog, koristeći svoje metode i kriterije, i posvjestimo si kako su ljudska mjerila potpuno različita od Božjih! Probajmo danas skinuti svjetovne naočale, a staviti duhovne, probajmo promijeniti svoje skučene poglede i ući u dubine Božjih nauma.

Bog je mislio drukčije, pa je kao glavu Svete Obitelji postavio tiha, šutljiva, poučljiva, jednostavna i ponizna mladića, jednoga pozadinskoga čovjeka, radnika i tesara. U njegovu životu nema nekih veličanstvenih djela ili velikih govora, nije imao nikakve titule, nije bio predsjednik nikakve udruge ili voditelj neke ustanove, pa čak kao da i nije imao neke velike svetačke dimenzije, nije ozdravljao ni naučavao mase, nije činio čudesa. Ali gledajući iznutra, pronalazimo silne odlike svetosti. Njegova izvanrednost proizlazi iz njegove poniznosti i jednostavnosti, njegova izvanrednost ogleda se u ljubavi prema poslu i zahvalnosti za taj talent, njegova izvanrednost ogleda se u vršenju Božje volje i osluškivanju Njegove riječi. Za Josipa bismo mogli reći da je bio „jednostavno lijep“.

Gledajući toga miloga sveca, uočavamo čovjeka koji spoznaje sebe i koji je srcem bogat, vidimo jednostavna čovjeka iza kojega se skriva dubok, raznovrstan i osebujan unutarnji život. Iz njegove jednostavnosti proizlazi prirodnost, skromnost i poniznost. Iz te zanimljive i predivne jednostavnosti proizlazi šutljivost i odmjerenost, mudrost i jakost. Silne kreposti možemo spoznati i toliko mnogo naučiti promatrajući Svetoga Josipa i ulogu koju mu je Svevišnji namijenio. Papa Benedikt XVI. kaže kako se u tišini i jednostavnosti Svetoga Josipa oduvijek uočava nedokučiva modernost i novi čovjek koji na budućnost gleda hrabro i s pouzdanjem, uzdajući se u Božje milosrđe i providnost. Dakle, čak i danas, nakon dvije tisuće godina, Josipova nas jednostavnost izaziva i poziva na promjenu i rad na sebi, upućuje nam poziv za svetost u ovomu vremenu.

Molimo s tim milim svecem za jednostavnost i hrabrost, da spoznamo sebe, da otpustimo sve napore za postizanjem i živimo slobodno kao ljubljena Božja djeca.

MOLITVA

Sveti Josipe, koji si jednostavan, ponizan i čist, molimo te, prinesi svomu svetomu Sinu sve naše nakane, naša komplicirana i zatrpana srca i moli ga da ih On učini jednostavnima i poniznima. Molimo te, Isuse ljubljeni, po zagovoru Svetoga Josipa, nama i svim ljudima pročisti srca od prohtjeva i želja koje nameće današnji svijet. Daj da u našim srcima zavlada jednostavnost, da spoznamo i prihvatimo sebe i ljude oko nas, da naše oči ne gledaju vanjštinu i prolaznost, nego da nauče gledati unutrašnjost, srce i dušu. Da hrabro i s pouzdanjem u Boga kročimo ovim zemaljskim stazama.

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

Litanije svetomu Josipu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Josipe, moli za nas!

Slavni porode Davidov, moli za nas!

Svjetlosti patrijarha, moli za nas!

Zaručniče Bogorodice, moli za nas!

Čuvaru Otkupiteljev, moli za nas!

Stidljivi čuvaru Djevice, moli za nas!

Hranitelju Sina Božjega, moli za nas!

Brižni branitelju Kristov, moli za nas!

Slugo Kristov, moli za nas!

Služitelju spasenja, moli za nas!

Glavaru slavne obitelji, moli za nas!

Josipe pravedni, moli za nas!

Josipe prečisti, moli za nas!

Josipe premudri, moli za nas!

Josipe jaki, moli za nas!

Josipe poslušni, moli za nas!

Josipe vjerni, moli za nas!

Ogledalo strpljivosti, moli za nas!

Ljubitelju siromaštva, moli za nas!

Uzore radnika, moli za nas!

Uresu domaćega života, moli za nas!

Čuvaru djevica, moli za nas!

Potporo obitelji, moli za nas!

Potporo u teškoćama, moli za nas!

Utjeho bijednih, moli za nas!

Ufanje bolesnih, moli za nas!

Zaštitniče prognanih, moli za nas!

Zaštitniče potlačenih, moli za nas!

Zaštitniče siromašnih, moli za nas!

Zaštitniče umirućih, moli za nas!

Strahu zlih duhova, moli za nas!

Pokrovitelju svete Crkve, moli za nas!

Zaštitniče Hrvatske, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj se nama!

Postavio ga je gospodarom doma svojega.
I poglavarom sveg imanja svojega.

Pomolimo se. Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.
Amen.

Moli za nas, Sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Molimo Te Gospodine, neka nam budu na pomoć zasluge zaručnika presvete Majke Tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom, što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen.