Novosti

OBAVIJEST O SMRTI | Antun Knežević (1976.-2022.)

+ Antun Knežević (obavijest o smrti)

Drage sestre i braćo,
u vaše molitve preporučamo dušu
pokojnoga Antuna Kneževića (1976.-2022.),
koji se kroz posljednjih nekoliko godina
hrabro borio sa teškom bolešću. 
U nošenju križa teške bolesti
bio je krijepljen milošću sakramenta Bolesničkog pomazanja,
kao i Sv. ispovijedi i Sv. pričesti.
Uz njegov križ cijelo je vrijeme stajala hrabra supruga Ivana,
zajedno sa kćeri Nikom i sinom Markom.
Neka njima, zajedno sa majkom Katicom i sestrama Anđelkom i Ivanom,
Gospodin, sada na koncu puta boli kojega su u vjeri zajedno prolazili,
bude utjeha i mir!
Neka im dadne snagu vjere
kojom će dalje moći sigurno živjeti
noseći križ gubitka voljene osobe!
Antunovoj duši neka Gospodin bude milostiv i milosrdan sudac!

Tijelo pokojnoga Antuna će biti prevezeno u Vinkovce,
gdje će biti ukopano.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

I svjetlost vječna svijetlila mu!

Počivao u miru Božjem.

Amen.

vlč. Josip Levaković,
voditelj HKM Dublin