Novosti

HKM DUBLIN | Obavijest o izmjenama mjera koje se odnose na naša nedjeljna Misna slavlja u Dublinu (6. rujna 2021.)

 

Drage sestre i braćo,

vjerujem kako ste upoznati sa nedavnim objavama irske Vlade koje se tiču sljedeće i posljednje faze odgovora na pandemiju koronavirusa (više o svemu vidi ovdje). 

One promjene koje su nastupile od 6. rujna, a tiču se naših bogoslužnih prostora, su sljedeće:

1.) Naša crkva može biti popunjena vjernicima u 50% svojega kapaciteta, što znači – broj prisutnih smije prijeći broj 100. Od danas pa do daljnjega nije se potrebno prijavljivati za sudjelovanje na našim nedjeljnim Misnim slavljima, kako smo to činili do sada;

2.) Ova mjera se odnosi jednako na slavlje Sv. mise, slavlja Prvih pričesti i Sv. potvrda, Krštenja, vjenčanja i sahrana.

No, i nadalje – za vrijeme boravka u crkvi potrebno je nositi masku, dezinficirati ruke sa za to predviđenim dezinficijensom koji se nalazi na ulazima u našu crkvu, te držati potrebnu socijalnu distancu.

Sv. pričest i dalje primamo isključivo na ruke (koje su oslobođene od rukavica i bilo kakvih drugih predmeta).

Isto tako, nakon Sv. mise nema dugog zadržavanja u crkvi, niti druženja – pa niti ispod kora. Lijepo vas molim, poštujmo ove upute i pridržavajmo se rečenoga. Hvala svima vama koji ste do sada tako i činili! 

Lijepo vas molim da svima to prenesete. Nije nam u cilju na ulazu nikome stvarati neugodnosti zbog ne obdržavanja propisa, jer nekako još uvijek vjerujem kako je ovakva napomena dovoljna. U protivnom, ako se toga ne budemo pridržavali, domaća Župa nam može uvesti bilo kakve restrikcije, pa i dokinuti Sv. misu zbog ne poštivanja propisa! Ovo nisu nikakve prijetnje, iako tako mogu izgledati i zvučati, nego opcije koje ćemo mi sami svojom suradnjom/nesuradnjom odabrati. Ne zaboravimo – u ovoj Župi smo gosti. Nismo domaćini i ne možemo krojiti neka svoja pravila. I želimo nastavit slaviti Sv. mise – u miru! Ako ikada, mir nam je sada potreban. A prvenstveno o nama ovisi: hoćemo li ga imati i zadržati u srcu.

Hvala svima vama koji mirno, ponizno i strpljivo surađujete na dobro svih nas!

Iskreno se radujem našem sljedećem susretu!

 

Pozdrav i Božji blagoslov!

vlč. Josip Levaković, voditelj HKM Dublin