Novosti

NEDJELJNA RIZNICA BOŽJE RIJEČI… (Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo, 6. lipnja 2021.)

 

PRVO ČITANJE: Izl 24, 3-8

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane:

Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: »Sve riječi što ih Gospodin reče vršit ćemo.« Tada Mojsije popiše sve riječi Gospodnje. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stećaka za dvanaest plemena Izraelovih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pomirnice. Mojsije uhvati krv; polovicu krvi ulije u posude, a polovicu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: »Sve što je Gospodin rekao izvršit ćemo i poslušat ćemo.« Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: »Ovo je krv Saveza koji Gospodin sada s vama sklapa na temelju svih ovih riječi.«

Riječ Gospodnja.

 

 
 

OTPJEVNI PSALAM: Ps 116, 12-13.15.16bc-18

Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

 

Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.

Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Tvoj sam sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

 

 
 
 

DRUGO ČITANJE: Heb 9, 11-15

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist se pojavi kao veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem šatoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja – i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje.

Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu!

A radi ovoga je posrednik novoga saveza: da po smrti za otkupljenje prekršajâ iz starog saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.

Riječ Gospodnja.

 

 

POSLJEDNICA: (po volji) 

Hvali, Sion, Spasitelja,
Vođu svog i Učitelja
pjesmama i popijevkom.

Uzdiži ga iznad svega,
nećeš preveć hvalit njega
niti kojom pohvalom.

Slava evo velika je:
ivi kruh što život daje
častit nam je ovaj dan.

Kruh što bi kod svetog stola
među dvanaest apostola
podijeljen i blagovan.

Pojmo punom, jasnom riječi,
neka milo klikće, ječi
srdaca nam skladan glas.

Blagdan slavni svetkujemo,
ustanovu spominjemo
Gozbe što je dade Spas.

Novog Kralja stol je ovo,
na njem evo Janje novo,
starom Vazmu dođe kraj.

Nesta slika toga trena,
ispred zbilje minu sjena,
tminu progna sunčev sjaj.

Što sam stvori ono veče,
Krist to isto tvorit reče
dovijeka na spomen svoj.

Poučeni kako treba
prinosimo dare neba
u žrtvi spasonosnoj.

Nauke nam svete glase:
kruh u tijelo pretvara se,
vino u krv Gospodnju.

Ne shvaćamo, ne gledamo,
al po jakoj vjeri znamo
što van reda biva tu.

U dva lika tu se daje
silne stvari kojima je
tek vanjština razlikom.

Tijelo hrana, krv je piće,
Kristovo je ipak biće
sve pod svakom prilikom.

Kad ga primaš, nije dio,
nije kriška, nego cio
ljudima se predaje.

Jeo jedan, jelo trista,
svaki prima svega Krista,
nit ga jelom nestaje.

Dobar, opak, blaguju ga,
kob je ipak svakom druga:
život ili smrtni mrak.

Smrt je zlima, dobrim žiće,
gledaj: isti kruh i piće,
plod toliko nejednak.

Kad je tajna razlomljena,
znaj da čest joj odijeljena
ko cjelina vrijedi njena
jer u svakoj sav je dar.

Nit se mijenja što pri tome
stas il’ stanje sakritome:
prilike se samo lome,
ne trga se sama stvar.

Anđeoske eto hrane,
putnici se njome hrane;
to je kruh za odabrane,
ne daje se svijetu zlom.

Davno mu je spominjanje
Izakovo žrtvovanje,
izraelskog Vazma janje,
mana, hrana pustinjom.

Dobar pastir, pravo jelo,
smiluj nam se, Janje bijelo,
daj nam hranu, svoje Tijelo,
brani, vodi stado cijelo
k strani žića blaženog.

Silni Bože što nam jesti
na zemaljskoj daješ cesti,
daj nam gore s tobom sjesti,
među svece ti nas smjesti
u nebu kod stola svog.
Amen, aleluja.

 

 

EVANĐELJE: Mk 14,12-16.22-26

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: »Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?«

On pošalje dvojicu učenika i rekne im: »Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.«

Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu.

I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je tijelo moje.«I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: »Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem.«

Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.

Riječ Gospodnja.