Novosti

HKM DUBLIN | Prijava za nedjeljno Misno slavlje (Duhovi – Pedesetnica, 23. svibnja 2021.)

St. Mary’s Church, Haddington Road, Dublin 4

Drage sestre i braćo,

dobrodošli na naše nedjeljno Misno slavlje u našoj St. Mary’s Church, u nedjelju, 23. svibnja 2021. godine u 18.30h.

Broj vjernika koji mogu biti prisutni na jednom Misnom slavlju i dalje je 100. Moramo biti raspoređeni u dvije skupine po 50. Što će reći (gledano sa glavnog ulaza): lijeva strana klupa – jedna je skupina, desna strana klupa – druga. Svi ulazimo na glavni ulaz, idemo na svoju stranu. Lijeva strana izlazi na glavna vrata (na koja smo ušli), a desna strana izlazi na bočni izlaz. Ne prolazimo kroz sredinu crkve, nego sa bočne strane klupa. Nakon Sv. mise nema zdržavanja u crkvi, niti druženja – pa niti ispod kora. Lijepo vas molim, poštujmo upute redara. Štogod vam kažu nije usmjereno na osobnoj razini protiv vas, nego, jednostavno: uzmimo to kao uputu i pridržavajmo se rečenoga. Hvala svima vama koji ste do sada tako i činili! 

Sv. pričest primamo isključivo na ruke (koje su oslobođene od rukavica i bilo kakvih drugih predmeta).

Ove smo se brojke zasad dužni, prema uputi Nadbiskupije i Župe Haddington Road, pridržavati. Zbog ove odredbe bit će potrebno putem naše web stranice, preko opcije Kontakt (https://hkmdublin.com/kontakt/) ili putem našega maila (info@hkmdublin.com), odmah prijaviti konkretne osobe koje će doći na Sv. misu (npr. Potvrđujem dolazak na Sv. misu: ovdje upisati imena i prezimena osoba koje dolaze – pa i djece).  Potrebno je ostaviti i kontakt broj ili mail adresu jedne osobe. Naši redari koji će stajati na ulazu sa popisom prijavljenih osoba za Sv. misu, kontrolirat će broj prisutnih. Ova prijava se odnosi jednako na sve – na članove zbora, ministrante, čitače… Prijaviti se možemo do subote uvečer. Isključivo do tada. U nedjelju to neće biti moguće – iz opravdanih razloga. 

VAŽNO: PRIJAVA JE OBAVEZNA! NOŠENJE MASKI ZA LICE ZA VRIJEME SV. MISE JE OBAVEZNO. Lijepo vas molim da svima to prenesete. Nije nam u cilju na ulazu nikome stvarati neugodnosti zbog ne obdržavanja propisa, jer nekako još uvijek vjerujem kako je ovakva napomena dovoljna. U protivnom, ako se toga ne budemo pridržavali, domaća Župa nam može uvesti bilo kakve restrikcije, pa i dokinuti Sv. misu zbog ne poštivanja propisa! Ovo nisu nikakve prijetnje, iako tako mogu izgledati i zvučati, nego opcije koje ćemo mi sami svojom suradnjom/nesuradnjom odabrati. Ne zaboravimo – u ovoj Župi smo gosti. Nismo domaćini i ne možemo krojiti neka svoja pravila. I želimo nastavit slaviti Sv. mise – u miru! Ako ikada, mir nam je sada potreban. A prvenstveno o nama ovisi: hoćemo li ga imati i zadržati u srcu.

Ako već kod prijava primijetimo da će broj prisutnih na Sv. misi u nedjelju, 23. svibnja 2021. u 18.30h prelaziti dozvoljenu brojku, preostale ćemo zamoliti da sudjeluju na Sv. misi koja će se istoga dana održati u 15.30h. 

Kako ćemo u nedjelju ponovno obojica svećenika biti na raspolaganju za sakrament Sv. ispovijedi, tako ćemo joj moći pristupiti u sljedećim terminima:

– nedjelja, 23. svibnja 2021. – od 17.50h pa nadalje – sve dok bude kandidata za Sv. ispovijed (kako za vrijeme, tako i nakon Sv. mise).
/- u slučaju da bude Sv. mise u 15.30h, prilika za Sv. ispovijed će biti od 14.45h pa nadalje – sve dok bude kandidata za Sv. ispovijed (no, samo za vrijeme Sv. mise). /

Rasporedimo se na ove termine. 

Neka vrijeme Sv. ispovijedi ne bude vrijeme za duhovni razgovor, jer postoji mogućnost da će mnogi željeti pristupiti Sv. ispovijedi. Za duhovni razgovor se javimo putem maila i dogovorimo termin.

Hvala svima vama koji mirno, ponizno i strpljivo surađujete na dobro svih nas!

Iskreno se radujem susretu!

Pozdrav i Božji blagoslov!

vlč. Josip Levaković, voditelj HKM Dublin