Novosti

BLAGDANSKA RIZNICA BOŽJE RIJEČI… (Sv. misa Polnoćka – 24.12.2019.)

Isus u jaslicama l3

 

PRVO ČITANJE: Iz 9, 1-6

Čitanje Knjige proroka Izaije

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku: onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer, teški jaram njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski. Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je darovan; na plećima njegovim vlast je, i nazvan je imenom: »Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira« — da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa dovijeka. Pri­vržena ljubav Gospodina nad Vojskama to će učiniti!

Riječ Gospodnja.

 

 

PRIPJEVNI PSALAM: Ps 96 / 95/

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!

Pjevaj Gospodinu, sva zemljo! Pjevajte Gospodinu, hvalite Ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.

Raduj se, nebo, i klici, zemljo! Neka huči more i što je u njemu! Nek se raduje polje i sve što je na njemu, neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu po pravdi i narodima po istini svojoj.

 

 

DRUGO ČITANJE: Tit 2, 11-14

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Očitovala se Ljubav Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i Očitovanje slave velikoga Boga i Spasitelja Isusa Krista. On sebe dade za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Riječ Gospodnja.

 

 

EVANĐELJE: Lk 2, 1-14

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane izađe naredba Cezara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kviri-nijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju — u grad Davidov, koji se zove Betlehem — da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bi­jaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim nebom čuvahu noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spa­sitelj, Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novo­rođenče povijeno gdje leži u jaslama.« I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: »Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, mi­ljenicima njegovim!«

Riječ Gospodnja.